GDPR

Personuppgifter

Swimstore.se ansvarar för att de personuppgifter som lämnas till oss i samband med köp hanteras enligt GDPR. Genom att godkänna köpeavtalet med swimstore.se samtycker ni till att era personuppgifter får användas i syfte att kunna behandla er order, möjliggöra uppdatering av er orderstatus, samt för eventuellt marknadsföringsändamål av swimstore.se. Som kund kan ni när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få eventuella erbjudanden eller annan information.